نکات طلایی درباره‌ی عناصر واسطه

همگی فلز هستند و به جز جیوه که در دمای اتاق (۲۵ درجه) مایع است بقیه جامدند.

عناصر واسطه

۱. زیرلایه‌ی d آن‌ها در حال پر شدن است.

۲. همگی فلز هستند و به جز جیوه که در دمای اتاق (۲۵ درجه) مایع است بقیه جامدند.

۳. درجه‌ی سختی و چگالی و نقطه‌ی ذوب و جوش این فلزات از گروه ۱ و ۲ بیش‌تر است.

۴. نسبت به گروه ۱ و ۲ واکنش‌پذیری کم‌تری دارند.

۵. بی‌نظمی‌های متعددی در آرایش الکترونی آن‌ها دیده می‌شود.

۶. دارای ظرفیت‌های متغیر هستند.

۷. یون‌ها و ترکیبات حاصل از این عناصر معمولاً رنگی هستند.

۸. فاضلاب‌های صنعتی شامل یون‌های فلزات واسطه‌اند؛ ازاین‌رو با ورود به محیط زیست PH محیط را کاهش می‌دهند.

۹. در دل خود عناصر واسطه‌ی داخلی (۱۴ عنصر لانتانید/ ۱۴ عنصر اکتینید) دارند.

۱۰. هنگام از دست دادن الکترون از لایه‌ی آخر (nS) الکترون از دست می‌دهند.