دوران جمع‌بندی یعنی...

جامع‌ترین برنامه در آخرین پروژه‌ی منتهی به کنکور است که همه‌ی مباحث مطالعه‌شده از هر پایه و هر کتاب کمک‌آموزشی و حتی ریز مباحثی که از کلاس درس هر استاد آموخته شده است در کنار هم و به صورت منظم جمع‌بندج - جامع‌ترین برنامه در آخرین پروژه‌ی منتهی به کنکور است که همه‌ی مباحث مطالعه‌شده از هر پایه و هر کتاب کمک‌آموزشی و حتی ریز مباحثی که از کلاس درس هر استاد آموخته شده است در کنار هم و به صورت منظم جمع‌بندی و تثبیت می‌شود.

م - مؤثرترین راهکار در زمان حال است که با تکیه بر اصل بازیابی اطلاعات حداکثر راندمان ممکن را دارد و مهم‌تر از آن وسواس مطالعاتی (چندبارخوانی مباحث محدود) را از بین می‌برد.

ع - عام‌ترین برنامه به عنوان آخرین ابزار آموزشی کانون (دفتر برنامه‌ریزی- کتاب خودآموزی- روش سه روز یک‌بار) که برای هر سطح ترازی و هر نوع شخصیت مطالعاتی کارآمد است؛ پس برنامه‌ی بسیار منطقی و آزموده‌ای است.

ب - باورهای آدمی از یک طرف جهت‌دهنده‌ی اعمال و تصمیمات آینده‌ی اوست و طرف دیگر متأثر از تصمیمات اجراشده و اجرانشده‌ی او در گذشته است. باید در حساس‌ترین زمان با اجرای بهترین برنامه، باورها و تصمیمات گذشته را تثبیت کرد تا در آینده (روز کنکور) بهترین عملکرد را داشت.

ن - ناجی، در لغت به معنای نجات‌دهنده است؛ یعنی آن چیزی که در آخرین لحظه، بهترین راه را نشان می‌دهد.

این روش نه‌تنها ناجی درصدهای صفر بلکه برای درصد منفی هم کارآمد است (وقتی تستی اشتباه می‌شود یعنی این مبحث را قبلاً مطالعه کرده‌ایم اما نکته‌ی آخر را در تست پیدا نکرده‌ایم)، حال آن‌که یکی از مهم‌ترین بخش‌های روش سه روز یک‌بار، تبدیل یادگیری ناقص به کامل از طریق بررسی آزمون‌های شبیه‌سازی است.

د - دانش‌ آزمون دادن یعنی اجرای همه‌ی مراحل یک «آزمون صحیح» که با روش سه روز یک‌بار انجام می‌شود:

1) مرور قبل از امتحان: دیگر دلیلی برای فراموش کردن فرمول‌ها و مباحث حفظی نیست.

2) تکنیک‌های تست‌زنی: با تمرین تکنیک‌های «ضربدر و منها، زمان‌های نقصانی و استراتژی بازگشت» سرعت و دقت تست‌زنی را بالا می‌برید.

3) بررسی آزمون: همان تبدیل یادگیری ناقص به کامل است.

ی - یک مداد سیاه نرم، یک ساعت مچی، یک کتاب زرد و یک مکان مناسب برای شبیه‌سازی کنکور کافی است تا آخرین و حساس‌ترین برنامه‌ی کنکور را اجرا و مدیریت کنید.