کتاب ریاضی دهم منطبق با کتاب نهم

مباحث کاملاً پیوسته‌ی کتاب نهم در مباحث ترم اول به گونه‌ای است که تسلط صددرصدی کتاب نهم را می‌طلبد.

مباحث کاملاً پیوسته‌ی کتاب نهم در مباحث ترم اول به گونه‌ای است که تسلط صددرصدی کتاب نهم را می‌طلبد.

مبحث فصل اول کتاب شامل مجموعه‌ها و الگوی عددی و دنباله‌های عددی و هندسی است که مبحث جدیدی است.

مطالعه‌ی دقیق فصل 1 و 2 کتاب نهم و الگوسازی کتاب هفتم میزان تسلط را در بخش اول کتاب دهم صددرصد می‌کند.

فصل 2 کتاب مباحث رادیکالی و ریشه‌گیری و توان‌های اعداد گویا و بهره‌گیری از اتحاد‌هاست. بخش 4 و 5 کتاب نهم که شامل توان‌ها و اتحادهاست مرور کامل این دو بخش را می‌طلبد.

برای پوشش کتاب دهم، مطالعه‌ی کامل کتاب نهم برای هر دانش‌آموز در تابستان یک امر بدیهی است.

با توجه به وقت آزاد در تابستان، یک ساعت مطالعه در طول شبانه‌روز، پله‌ای برای موفقیت برای سال آینده است.