دومین آزمون جامع برای دانش‌آموزان رشته‌ی معارف و علوم انسانی

آزمون 4 تیر ویژه‌ی رشته‌ی معارفدانش‌آموزان عزیز رشته‌ی معارف 

یک آزمون جامع دیگر برای شما

شما می‌توانید برای جمع‌بندی دو درس اختصاصی خود که جزء منابع کنکور است این سؤالات را که مبحث آن از کل کتاب می‌باشد از خود امتحان بگیرید.

این سؤالات دارای کلید نیز می‌باشد.