پس از آزمون ، نکات مثبت و چالشی آزمون ها را از نگاه دبیران مشاهده فرمایید و شما دانش آموز عزیز می توانید همراه با تکمیل تحلیل خودتان ، آن ها را در  کتاب خودآموزی وارد کنید.


تحلیل آزمون 4 تیر چهارم ریاضی از نگاه دبیران


تحلیل آزمون 4 تیر چهارم ریاضی از نگاه دبیران


تحلیل آزمون 4 تیر چهارم ریاضی از نگاه دبیرانتحلیل آزمون 4 تیر چهارم ریاضی از نگاه دبیران


تحلیل آزمون 4 تیر چهارم ریاضی از نگاه دبیران


فایل های ضمیمه