تغییر تاریخ برگزاری آزمون 25 تیر هنرستان

تاریخ برگزاری آزمون 25 تیر هنرستان به 1 مرداد تغییر یافت.هنرجویان گرامی:

با توجه به این‌که آزمون 25 تیر سوم هنرستان با کنکور سراسری تلاقی دارد، این آزمون در تاریخ 1 مرداد برگزار خواهد گردید.