بودجه‌بندی مباحث درس فلسفه و منطق در کنکور‌های سراسری 90 تا 94 :

بودجه‌بندی درس‌ها در کنکور سراسری چند سال اخیر، معیار مناسبی است تا شما دانش‌آموزان بتوانید به شناخت درستی از اهمیت آن‌ها دست یابید. گرچه برای موفقیت در کنکور، مطالعه‌ی کلیه‌ی مباحث الزامی است، اما بایستی در میان مباحث موجود برخی را که در اولویت قرار دارند شناسایی و زمان بیشتری را برای آن‌ها صرف کنید، هم‌چنین در دوران جمع‌بندی می‌توانید این مباحث منتخب را مجددا دوره کنید.

(* در کنار برخی مباحث تعداد را به‌صورت رقم اعشار بیان کرده‌ایم که این بدین معناست، قسمتی از این مباحث در یک سؤال چند قسمتی مورد پرسش قرار گرفته‌اند.)

اولویت مباحث فلسفه و منطق در کنکور

اولویت مباحث فلسفه و منطق در کنکور

زهره قموشی (کارشناسی‌ارشد علوم‌سیاسی)

فایل های ضمیمه