رضا عباسی اصل:درسنامه‌ی جامع قضیه فیثاغورس و مثلث قائم الزاویه

درسنامه‌ی مبحث قضیه فیثاغورس و مثلث قائم الزاویهکنکوری های عزیز ریاضی و تجربی؛


فایل درسنامه ی مبحث قضیه ی فیثاغورس و مثلث قائم الزاویه از  درس هندسه (1) را از ذیل دانلود نمایید.


تهیه شده توسط: رضا عباسی اصل

فایل های ضمیمه