مدیریت زمان با دفتر برنامه‌ریزی

یکی از مهم‌ترین عوامل در رسیدن به موفقیت تحصیلی و پیشرفت، بهره‌گیری از زمان و وقتی است که در اختیار دارید.یکی از مهم‌ترین عوامل در رسیدن به موفقیت تحصیلی و پیشرفت، بهره‌گیری از زمان و وقتی است که در اختیار دارید اما این امر نیازمند برنامه‌ریزی و مدیریتی حساب‌شده است. دفتر برنامه‌ریزی مهم‌ترین ابزار لازم برای مدیریت زمان است.

برای مدیریت زمان باید بتوانید:

  • ارزیابی درست از توان کاری خود داشته باشید.

  • وقت خود را به‌درستی بین تمام درس‌ها تقسیم کنید.

  • تصمیمات خود را به‌درستی اجرا کنید و اراده‌تان را در انجام کارها تقویت کنید.

  • راندمان کارتان را روزبه‌روز افزایش دهید.

  • استفاده از دفتر برنامه‌ریزی این موارد را ممکن خواهد کرد، اما چگونه؟

  • به کمک جدول ساعات هفتگی توان واقعی خود را مشخص خواهید کرد.

  • با نوشتن ساعات مطالعه‌ی روزانه و هفتگی رقابتی سالم با خود ایجاد خواهید کرد و تلاشتان بیش‌تر خواهد شد.

  • ساعات مطالعه‌ی خود را متعادل خواهید کرد.

  • کارهای‌تان را به‌درستی مورد ارزیابی قرار خواهید داد و اعتمادبه‌نفستان افزایش خواهد یافت.