روز اول، آجر اول

از روز اول مطالعه در تابستان درست شروع کن. از روز اول برای درست کردن بنای عالی آجر‌ها را درست کنار هم بگذار.از روز اول مطالعه‌ در تابستان درست شروع کن. از روز اول برای درست کردن بنای عالی آجر‌ها را درست کنار هم بگذار.

با دفتر برنامه‌ریزی قرار دوستی جدانشدنی بگذار و تا آخر سال تحصیلی با او مدارا کن.

کتاب خودآموزی را جلو خودت بگذار و نکات را در آن بنویس. از اولین آزمون ارزیابی را شروع کن و با ماسه‌ی سخت‌کوشی جاهای خالی و درزها را بگیر. نگذار جایی برای فراموشی بماند.

روز اول را درست شروع کن و به خودت قول بده هر روز بهتر از دیروز باشی.

درست خواندن را تمرین کن. اولویت مطالعه را تشخیص بده.

زمان درست تست زدن و مرور را برای خودت معلوم کن.

برای هر درس زمان متناسب را در زمان مطالعه قرار بده و باور داشته باش که بیش از پیش می‌توانی رو به جلو بروی.

از اول درست شروع کن.