اهمیت درس‌های عمومی در کنکور

هر چه به زمان برگزاری آزمون سراسری، نزدیک‌تر می‌شویم، برنامه‌ای که داوطلبان برای ادامه‌ی مطالعه در نظر می‌گیرند، بسیار مهم‌تر و سرنوشت‌سازتر می‌شود.

هر چه به زمان برگزاری آزمون سراسری، نزدیک‌تر می‌شویم، برنامه‌ای که داوطلبان برای ادامه‌ی مطالعه در نظر می‌گیرند، بسیار مهم‌تر و سرنوشت‌سازتر می‌شود. هر داوطلب، بسته به وضعیت خود و شرایطی که در درس‌های مختلف دارد، برنامه‌ی مشخصی برای خود تدوین می‌کند که با سایر داوطلبان متفاوت خواهد بود.

یکی از متداول‌ترین سؤالات داوطلبان این است که جای درس‌های عمومی در این برنامه کجاست. این سؤال، بسیار مهم است؛ زیرا درس‌های عمومی، نقش کلیدی و پررنگی در رتبه و تراز داوطلبان دارد. البته نکته‌ی دیگری که به اهمیت این موضوع می‌افزاید این است که جایگاه این درس‌ها به‌درستی شناخته شوند. به‌عبارتی درس‌های عمومی را در حاشیه‌ی درس‌های اختصاصی و به منزله‌ی حیاط خلوت مطالعه‌ی خود تصور نکنند.

پس بهتر است با تکنیک ویژه‌ی این روزها که همان آزمون‌های سه روز یک‌بار است به سوی موفقیت در این درس‌ها پیش بروید. مطمئناً این موفقیت می‌تواند زمینه‌ساز کسب نتیجه‌ی مطلوب در کنکور باشد.

الکتریسیته ساکن از فیزیک و آزمایشگاه 3 یازدهم تجربی
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( سوم تجربی)
دبیر : سیاوش فارسی