کدام پاسخ را می‌پسندید؟ یک سؤال، 3 پاسخ- 2 تیر 95

بیش‌تر اوقات دیدن و خواندن پرسش‌های دیگران، خود، از مطالعه‌ی چندین صفحه‌ی متن اثرگذارتر است...

کدام پاسخ را می‌پسندید؟ یک سؤال، 3 پاسخ- 2 تیر 95

یک سؤال، 3 پاسخ

بیش‌تر اوقات دیدن و خواندن پرسش‌های دیگران، خود، از مطالعه‌ی چندین صفحه‌ی‌ متن اثرگذارتر است. آدم را به فکر فرو می‌برد، ذهن را می‌پروراند، زبان را به گردش درمی‌آورد و قلم را به حرکت وامی‌دارد! این صفحه متعلق به همه‌ی دانش‌آموزان و مشاوران است؛ همه‌‌ی کسانی که دوست دارند بپرسند و همه‌ی کسانی که جواب‌های‌شان راهی است برای عمیق‌تر شدن و درک بیش‌تر مسئله. برای همین، چه دانش‌آموز باشید چه مشاور و پشتیبان، در این‌جا، هم می‌توانید بپرسید هم می‌توانید یاد بگیرید.


چگونه می‌توانیم در جلسه‌ی آزمون، سؤالات وقت‌گیر را با آرامش حل کنیم؟    

پاسخ 1- اجرای تکنیک زمان‌های نقصانی همراه با اجرای صحیح تکنیک ضربدر و منها به شما اجازه می‌دهد تا در زمان ذخیره‌شده، با آرامش به پاسخ به سؤال‌های وقت‌گیر بپردازید. 

رضا پشنگ‌پور

پاسخ 2- در صورتی که ابتدا به همه‌ی سؤالات ساده و آسان پاسخ داده باشید و با پاسخ ندادن به چند سؤال دشوار، زمان پاسخ‌گویی به این سؤالات را ذخیره کرده باشید، این‌جاست که موقعیت زمانی خاصِ پاسخ‌گویی به سؤالات وقت‌گیر ایجاد می‌شود. لازم است که با نشان‌دار کردن این سؤالات در زمان نقصانی که ماهرانه آن را ذخیره کرده‌اید، به این سؤالات برگردید و با کمی زمان بیش‌تر که در اختیار دارید آن‌ها را حل کنید. در صورتی که متوجه شدید این سؤالات در بازگشت هم قابل حل نیستند، مانند سؤالات دشوار با آرامش از کنارشان عبور کنید. آرامش در پاسخ‌گویی به سؤالات وقت‌گیر به مهارت درست تصمیم‌گیری و اراده در جلسه‌ی آزمون وابسته است. به‌کارگیری هم‌زمان تکنیک‌های ضربدر و منها و زمان‌های نقصانی به شما امکان اجرای استراتژی درست هنگام بازگشت و استفاده از وقت ذخیره‌شده را خواهد داد؛ بنابراین این تکنیک‌ها را در این روزها تمرین کنید.

حسام زینی لشکاجانی

پاسخ 3- زمانی می‌توانید با آرامش به سراغ سؤالات وقت‌گیر بروید که خیالتان از بابت سؤالات ساده، آسوده شود و مطمئن باشید که به همه‌ی سؤالات ساده‌ای که بلد بودید، پاسخ درست داده‌اید. رسیدن به این آرامش مستلزم تمرین تست‌شناسی و استفاده از تکنیک ضربدر و منهاست. تست‌شناسی را هر روز به مدت 10 دقیقه تمرین کنید و با انتخاب چند تست کنکور بدون جواب دادن به آن‌ها، درجه‌ی ساده و دشواری آن‌ها را مشخص کنید. تکنیک ضربدر و منها نیز طی آزمون‌های سه روز یک‌بار قابل تمرین و اجراست. انتخاب و جواب دادن به سؤالات وقت‌گیر کدام درس‌ها و کدام تست‌ها اعم از متنی و محاسباتی در آزمون بر عهده‌ی خودتان و هوشمندانه بودن استراتژی بازگشت شماست.

سارا شفافی