تصاویرماندگار از شگفتی‌های فضا - عکس

ناسا هر ساله تصاویر متفاوتی که از ماهواره‌ها یا کاوشگرهای فضایی به زمین ارسال شده اند را منتشر می‌کند.ناسا تصاویر زیبا و متفاوتی از فضا منتشر کرده که نگاه هر بیننده ای را به خود جلب می کند، این تصاویر از مکان و ماهواره های مختلفی به ثبت رسیده اند.


ایستگاه فضایی بین المللی مراتع نیمه بیابانی در قزاقستان

تصاویرماندگار  از شگفتی‌های فضا - عکس


تصویر طبیعی  از یک آتش سوزی بزرگ  در روسیه در نزدیکی سواحل غرب شبه جزیره کامچاتکا

تصاویرماندگار  از شگفتی‌های فضا - عکسکانادا

تصاویرماندگار  از شگفتی‌های فضا - عکس


کهکشان عدسی درصورت فلکی دوب اکبر

تصاویرماندگار  از شگفتی‌های فضا - عکس


تصاویر فضای شگفت انگیزدرانگلیس

تصاویرماندگار  از شگفتی‌های فضا - عکس


تصویرمرز بین رودخانه نیل به دریای مدیترانه درمصر

تصاویرماندگار  از شگفتی‌های فضا - عکسآتش سوزی به دام افتاده درابرها درکانادا

تصاویرماندگار  از شگفتی‌های فضا - عکس


کسوف تاج داخلی خورشید

تصاویرماندگار  از شگفتی‌های فضا - عکس


سیاه چاله خامه ای 

تصاویرماندگار  از شگفتی‌های فضا - عکس


عبورهواپیما از مقابل خورشید

تصاویرماندگار  از شگفتی‌های فضا - عکس