آزمون جامع زیست و آزمایشگاه 1

پاسخ‌نامه کاملاً تشریحی ضمیمه شده، نکته‌های سؤال‌هایی که نزدید یا غلط زدید را یادداشت کنید.

کنکوری‌های عزیز رشته تجربی

آزمون پیوست را در زمان مصوب کنکور کار کنید .

پاسخ‌نامه کاملاً تشریحی ضمیمه شده، نکته‌های سؤال‌هایی که نزدید یا غلط زدید را یادداشت کنید.

فایل های ضمیمه