توزیع دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد پزشکی

رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت گفت: دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت از امروز در اختیار شرکت کنندگان قرار می‌گیرد.

محمد حسین پورکاظمی رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت؛ گفت: دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت قبل از ساعت 12 ظهر امروز روی سایت سنجش به نشانی www.sanjeshp.ir قرار می گیرد.

وی افزود: شرکت کنندگان می توانند به کمک این دفترچه با کدرشته محل ها و ظرفیت ها آشنا شوند و خود را برای انتخاب رشته آماده کنند.

رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت یادآور شد: اعلام نتایج این آزمون و انتخاب رشته شرکت کنندگان در هفته آینده انجام می شود.

گفتنی است؛ پیش از این تاریخ اعلام نتایج آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ٢٢خردادماه اعلام شده بود.