فرار ربات روسی از آزمایشگاه

مطابق با گزارش رسانه‌های مختلف خبری، به نظر میرسد که یک روبات روسی موفق به فرار از آزمایشگاهش شده و با پرسه زدن در خیابانها موجب راهبندان شده است.مطابق با گزارش رسانه های مختلف خبری، به نظر میرسد که یک روبات روسی موفق به فرار از آزمایشگاهش شده و با پرسه زدن در خیابانها موجب راهبندان شده است.

البته امیدواریم که خبر فرار این ربات از آزمایشگاه یک شیرین کاری رسانهای باشد، در غیر این صورت این اول نشانه از شورش روباتها در آیندهای نه چندان دور است. این روبات در حال حاضر در آزمایشگاه پروموبات در روسیه مراحل طراحی نهایی را میگذارند. طراحان این روبات در حال آموزش به آن هستند تا بتواند به صورت کاملا مستقل حرکت کند و این روبات نیز توانست در اولین فرصت ممکن، زمانی که یکی از مهندسان فراموش کرد درب خروجی را ببندد، از این قابلیت خود استفاده کند.

این روبات که پروموبات وی 2 نام دارد موفق شد قبل از اینکه باتریاش تمام شود، به یکی از خیابانهای نزدیک به محل آزمایشگاه برود. در مجموع این روبات 40 دقیقه بدون نظارت طراحان و به صورت کاملا شخصی در حال حرکت بود.

به گفته شرکت طراح، این روبات به این منظور طراحی شده است که بتواند در محیط های شلوغ مسیریابی کند، درباره مسیریابی به افراد کمک کند، زبانهای مختلف را ترجمه کرده و به پرسشهای عمومی پاسخ دهد. البته به نظر میرسد که این روبات با توجه به مجهز بودن به اسپیکرهای داخلی بسیار بلند، بیشتر مناسب پخش پیامهای صوتی تبلیغاتی باشد.