ورزش برای کودکان (12)

تصور کن همراه خانواده‌ات به جنگل رفته‌ای. از دور چشمت به کُنده‌ی درختی کهن‌سال می‌خورد و از پشت آن صدای هیس‌مانندی می‌شنوی.

تصور کن همراه خانواده‌ات به جنگل رفته‌ای. از دور چشمت به کُنده‌ی درختی کهن‌سال می‌خورد و از پشت آن صدای هیس‌مانندی می‌شنوی. کنجکاو می‌شوی و خودت را به کُنده نزدیک می‌کنی. شاید حدس زده‌ای منظورم چیست: یک مار کبری که خود را پشت درخت پنهان کرده!

حالا با همین تخیل، حرکت بعدی را انجام می‌دهیم. اول از همه، روی زمین دراز بکش، به طوری که شکمت به سمت زمین باشد. پاهایت را به صورت کشیده در کنار هم قرار بده. حالا کف دست‌هایت را در دو طرف قفسه‌سینه روی زمین بگذار. در این حالت، آرنج‌هایت خمیده هستند. مراقب باش سرت در راستای مهره‌های گردن باشد و چشم‌هایت زمین را نگاه کنند. حالا با قدرت بازوهایت، بالاتنه‌ات را از زمین بلند کن و تا جایی بالا برو که آرنج‌هایت کاملاً کشیده شوند. به سرت توجه کن که هم‌چنان در راستای مهره‌های گردن باشد. حالا می‌توانی صدای «هیس» مار کبری را تقلید کنی. کمی در این حالت بمان و دوباره دراز بکش و حرکت را چند بار انجام بده. منتظر حرکت بعدی باش دوست من!