ورزش برای کودکان (11)

اگر دیده باشی فُک‌های دریایی وقتی کنار ساحل راه می‌روند، حرکات بامزه‌ای دارند. آن‌ها گاهی برای استراحت کردن به ساحل می‌آیند اما بیش‌تر اوقات در آب هستند.اگر دیده‌ باشی فُک‌های دریایی وقتی کنار ساحل راه می‌روند، حرکات بامزه‌ای دارند. آن‌ها گاهی برای استراحت کردن به ساحل می‌آیند اما بیش‌تر اوقات در آب هستند. میان انگشتان دست و پای آن‌ها پرده‌ای وجود دارد که به آن‌ها اجازه می‌دهد مانند یک ماهی به‌خوبی و سریع شنا کنند اما این موضوع راه رفتن روی خشکی را برای آن‌ها دشوار کرده است. آن‌ها در آب با کمک پاهای خود شنا می‌کنند و از دست‌ها برای حفظ تعادل استفاده می‌کنند.

حالا برای انجام حرکت این دفعه، روی شکم خود دراز بکش و دست‌هایت را کنار هم قرار بده و به سمت جلو بکش. در همین حالت پاهایت را هم به سمت عقب بکش و یک کشش طولی در سطح بدنت ایجاد کن. حالا همان طور که دست‌ها را به جلو می‌کشی به کمک قدرت بالاتنه‌ات کمی از زمین جدا شو و سرت را بالا بیاور و روبه‌رویت را نگاه کن. مواظب باش به مهره‌های گردن فشار نیاوری. برای این‌که بتوانی بیش‌تر در این حالت بمانی و خسته نشوی، شروع کن به کف زدن! لبخند را فراموش نکن و از این حرکت خوب لذت ببر. منتظر حرکت بعدی باش دوست من!