ترانه‌ی بهاری / یادی از گذشته‌ها

شعر قالب مثنوی دارد و در حوزه‌ی ادبیات غنایی در وصف بهار سروده شده است. شاعر این مثنوی نصرالله مردانی است و این شعر در کتاب پنجم دهه‌ی 1360 به چاپ رسیده است.شب رفت و سپیده سرکشیده                                  خورشید در آسمان دمیده

گل کرده درخت روشنایی                                                روشن شده مشعل خدایی

در جشن بهار خاک میهن                                                پیراهن سبزه کرده بر تن

بر شاخه‌ی پرشکوفه بلبل                                       سرمست ز عطر غنچه‌ی گل

تر گشته ز قطره‌های باران                                      گیسوی بلند شاخساران

بر دامن سرخ‌رنگ لاله                                          هنگام سحر نشسته ژاله

جاری شده چشمه‌های روشن                                  سیراب نموده دشت و گلشن

از لانه پرنده‌ی خوش‌آواز                                        بگشوده دوباره بال پرواز

با دیدن روی گل قناری                                         سر داده ترانه‌ی بهاری

شعر قالب مثنوی دارد و در حوزه‌ی ادبیات غنایی در وصف بهار سروده شده است. شاعر این مثنوی نصرالله مردانی است و این شعر در کتاب پنجم دهه‌ی 1360 به چاپ رسیده است.