درس‌های عمومی و پایه پله‌ی موفقیت شماست

زمانی که شما وارد هنرستان شدید همیشه به درس‌‌های اختصاصی توجه ویژه‌ای داشته‌اید.زمانی که شما وارد هنرستان شدید همیشه به درس‌‌های اختصاصی توجه ویژه‌ای داشته‌اید. البته این درس‌‌ها بسیار مهم هستند. با این حال از اهمیت درس‌های عمومی غافل نشوید. این درس‌‌ها در کنکور می‌‌توانند سکوی موفقیت باشند؛ به طور مثال سؤالات درس عربی پاسخ‌دهنده‌ی کمی دارد؛ بنابراین می‌توانید با پاسخ به این درس تراز خود را افزایش دهید. هم‌چنین با مطالعه‌ی مفهومیِ درسی مانند دین و زندگی می‌توانید نمره‌ی خیلی خوبی را کسب کنید که در ارتقای جایگاه شما نقش زیادی داشته باشد.

پیشنهاد من به شما هنرستانی‌ها این است که تمام درس‌های عمومی را مطالعه کنید. هم‌چنین کسانی که می‌خواهند در درس‌‌های محاسباتی نمره‌ی خوبی کسب کنند باید بر درس‌هایی مانند ریاضی و فیزیک نیز تمرکز کنند و با یک تیر، دو نشان بزنند و موفقیت را از آن خود کنند.