من یک هنرستانی‌ام

من قدرتمندترین موجود عالم هستم که می‌توانم به هر آن‌چه اراده کنم دست یابم و با تفکر و تدبیر، بهترین لحظه‌ها را برای خود ایجاد کنم.

من یک هنرستانی‌ام

من قدرتمندترین موجود عالم هستم که می‌توانم به هر آن‌چه اراده کنم دست یابم و با تفکر و تدبیر، بهترین لحظه‌ها را برای خود ایجاد کنم.

من یک هنرستانی‌ام و به خودم اعتماد دارم و از انتخابی که کرده‌ام راضی‌ام.

من قادرم تا سخت‌ترین مراحل را پشت سر بگذارم و با ارائه‌ی راه‌حل‌های مناسب در صدد کسب پیروزی باشم.

من می‌توانم تلاش و سخت‌کوشی را از جوانه زدن سبزه‌ها از زیر سنگ بیاموزم و به تمام خواسته‌های خود برسم.

من می‌توانم با روزانه چند ساعت مطالعه‌ی سودمند، خودم را یک سال از زندگی جلو بیندازم.

من می‌دانم که می‌توانم با بها دادن به ثانیه‌ها آینده‌ای درخشان را برای خود رقم بزنم.

من یک هنرستانی‌ام.