آزمون شبیه ساز ریاضی-دیفرانسیلِ کنکور رشته‌ی ریاضی

آزمون شبیه سازی شده‌ی کنکور ریاضی به همراه پاسخنامه تشریحیکنکوری های عزیز ریاضی؛


فایل آزمون شبیه سازی شده کنکور  ( دروس ریاضی-دیفرانسیل) و پاسخنامه ی آن را از ذیل دانلود نمایید.

فایل های ضمیمه