تجهیز کتابخانه دبیرستان شهید مدرس منطقه 12 تهران

تجهیز کتابخانه دبیرستان شهید مدرس منطقه 12 تهرانبنیاد علمی آموزشی قلم چی، کتابخانه دبیرستان شهید مدرس را در منطقه 12 تهران تجهیز  نمود .

آقای طاهری ، مدیر دبیرستان می گوید این مرکز در سال 1303 تاسیس شده و با قدمت نزدیک به صد سال ، از مدارس قدیمی تهران محسوب می شود. ایشان تعداد دانش آموزان تحت پوشش دبیرستان را در سال جاری 391 نفر ذکر نمودند که در مقطع متوسطه دوره اول مشغول به تحصیل بودند.

 اقلام اهدایی به این واحد آموزشی 5 قفسه کتابخانه ،5 میز مطالعه و 20 صندلی می باشد.

هزینه اقلام اهدایی 33/800/000 ریال (3 میلیون و 380 هزار تومان) می باشد که توسط بنیاد علمی آموزشی قلم چی پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون،486 مدرسه توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.

تجهیز کتابخانه دبیرستان شهید مدرس  منطقه 12 تهران

تجهیز کتابخانه دبیرستان شهید مدرس  منطقه 12 تهران

تجهیز کتابخانه دبیرستان شهید مدرس  منطقه 12 تهران