تجهیز کتابخانه دبیرستان دکتر حسابی منطقه 18 تهران

تجهیز کتابخانه دبیرستان دکتر حسابی منطقه 18 تهران

بنیاد علمی آموزشی قلم چی،کتابخانه دبیرستان دکتر حسابی  را در منطقه 18 تهران تجهیز  نمود .

خانم رضاخان   ، مدیر دبیرستان می گوید این مرکز در سال 1387 تاسیس شده و درسال تحصیلی جاری 400 دانش آموز دختررا در مقطع دبیرستان دوره دوم تحت پوشش دارد .

ایشان اقلام اهدایی به این واحد آموزشی را 5 قفسه کتابخانه ،4 میز مطالعه و 16 صندلی ذکر نمودند.

هزینه اقلام اهدایی 29/640/000 ریال ( 2 میلیون و 964 هزار تومان) می باشد که توسط بنیاد علمی آموزشی قلم چی پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون،485 مدرسه توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.

تجهیز کتابخانه دبیرستان دکتر حسابی منطقه 18 تهران

تجهیز کتابخانه دبیرستان دکتر حسابی منطقه 18 تهران


پاسخ تلفنی به سوالات شما
پاسخ تلفنی به سوالات مشاوره ای و آموزشی شما

در بین قبولی هایم کدام رشته را انتخاب کنم ؟
تغییر رشته دادن در یک دانشگاه چه ضوابطی دارد؟

باسخ به سوالات شما در زمینه تکمیل ظرفیت ، انتخاب نوع دانشگاه (سراسری ، آزاد ، پردیس ، غیرانتفاعی ) ، انتقالی و مهمان ، رزرو دانشگاه ، کارنامه سبز و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون کد
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب