جزوه شایان نیک کار رتبه 4 کنکور در مورد مبحث درخت و ماتریس

در اینجا جزوه‌ی شایان نیک کار رتبه‌ی 4 کنکور 93 به همراه فایل صوتی دبیر ایشان (حسین خزایی) در مورد مبحث درخت و ماتریس مجاورت درس ریاضیات گسسته در اختیار شما عزیزان قرار داده شده است .کنکوری های عزیز ریاضی


در اینجا جزوه ی شایان نیک کار رتبه ی 4 کنکور 93 به همراه فایل صوتی دبیر ایشان (حسین خزایی) در مورد مبحث درخت و ماتریس مجاورت درس ریاضیات گسسته در اختیار شما عزیزان قرار داده شده است .


فایل نوشتاری و صوتی را از ذیل دانلود نمایید.فایل های ضمیمه