تالیف ۵ کتاب جدید دوره متوسطه

معاون پژوهشی وزارت آموزش و پرورش گفت: ۵ درس جدید برای دوره دوم متوسطه طراحی شده است و همچنین به دروس دانش‌آموزان دروس اختیاری مدیریت اقتصادی، طراحی و تولید نیز اضافه می‌شود.معاون پژوهشی وزارت آموزش و پرورش گفت: ۵ درس جدید برای دوره دوم متوسطه طراحی شده است و همچنین به دروس دانش‌آموزان دروس اختیاری مدیریت اقتصادی، طراحی و تولید نیز اضافه می شود.

به گزارش مهر حجت‌الاسلام محی‌الدین بهرام محمدیان در نشست خبری روز یکشنبه که در سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی برگزار شد، با اشاره به چاپ کتب جدیدالتالیف گفت: کتاب ها از مرحله اعتباربخشی گذشته اند و بخشی از آنها نیز به زیر چاپ رفته است.

وی افزود: امیدواریم تا دهه آخر شهریور کتب درسی آماده توزیع و تحویل به دانش آموزان شود.

معاون پژوهشی وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: سررشته نظری و فنی و حرفه ای در پایه دهم، ۱۴۰ عنوان کتاب درسی داریم که حجم کتاب ها متناسب با ساعات آموزشی است که به دروس اختصاص داده ایم.

محمدیان ادامه داد: طبق برنامه ریزی در شاخه نظری ۳۵ ساعت در هفته، در شاخه فنی و حرفه ای و کارودانش ۳۵ تا ۴۰ ساعت آموزش در هفته را خواهیم داشت.

وی خاطرنشان کرد: در دروسی همانند درس دینی از ابتدایی تا متوسطه ۴۶ ساعت آموزش بوده اما اکنون با یکساعت کاهش به ۴۵ ساعت رسیده است و برخی از اهداف کتاب های دینی در کتاب خانواده و سبک زندگی آورده شده است.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به عناوین دروس جدید گفت: ۵ درس جدید در سه سال متوسطه دوره دوم متوسطه طراحی شده است که می توان به انسان و محیط زیست، بهداشت و سلامت، تفکر و سواد رسانه‌ای اشاره کرد.

حجت الاسلام محمدیان با اشاره به دروس اختیاری نیز بیان کرد: دانش آموزان می توانند به صورت اختیاری دروس مدیریت اقتصادی و طراحی و تولید را انتخاب کنند.

وی ادامه داد: امسال درس آزمایشگاه به صورت جداگانه طراحی می شود و ساعت تربیت بدنی از ۲ ساعت به ۳ ساعت افزایش می‌یابد.


منبع :