چند نکته‌ی فوق‌‌العاده و ترکیبی

دیابت نوع یک، نوعی بیماری خودایمنی است ولی دیابت نوع دو خودایمنی محسوب نمی‌شود.1. دیابت نوع یک، نوعی بیماری خودایمنی است ولی دیابت نوع دو خودایمنی محسوب نمی‌شود.

2. دیابت شیرین نوعی بیماری نسبتاً شایع است.

3. هیپوتالاموس از طریق دو رگ با هیپوفیز پیشن در ارتباط است.

4. هیپوفیز دارای سه بخش هست: پیشین، پسین، میانی که بخش میانی در انسان تحلیل رفته و فاقد نقش است؛ یعنی نوعی اندام وستجیال است البته نه در همه‌ی پستانداران بلکه فقط در انسان.

5. هیپوفیز پیشین بیش‌ترین تعداد هورمون را می‌سازد و ترشح می‌کند.

6. تنظیم بیان ژن بعد از ترجمه در مراحل 2 و 3 از عمل هورمون‌های آمینواسیدی رخ می‌دهد.

7. در ادرار هر کس گلوکز وجود داشته باشد نمی‌توان گفت قطعاً دیابت شیرین دارد.

8. غده‌ی فوق کلیه‌ی سمت چپ هلالی‌شکل بوده و به سرخرگ آئورت شکمی نزدیک است.

9. غده‌ی فوق کلیه‌ی سمت راست مخروطی‌شکل بوده و به سیاهرگ شکمی نزدیک‌تر است.

10. انسولین و گلوکاگون تحت کنترل هیپوتالاموس و هیپوفیز نیستند.

11. الدسترون روی سلول‌های بخش نزولی هنله اثر ندارد.

12. عمل دم و بازدم در افراد مبتلا به پرکاری تیروئید بالا می‌رود.