نکات طول عمر گیاهان

تمام گیاهان یک‌ساله علفی‌اند، اما تمام گیاهان علفی یک‌ساله نیستند.

1. تمام گیاهان یک‌ساله علفی‌اند، اما تمام گیاهان علفی یک‌ساله نیستند.

2. تمام گیاهان چوبی چندساله‌اند، اما تمام گیاهان چندساله، چوبی نیستند.

3. شباهت گیاهان یک‌ساله با دوساله و تفاوت آن‌ها با گیاهان چندساله در تعداد دفعات گل‌دهی است. به این ترتیب که گیاهان یک‌ساله و دوساله فقط یک بار گل می‌دهند ولی گیاهان چندساله چند بار گل می‌دهند.

4. شباهت گیاهان دوساله با چندساله‌ی علفی و تفاوت آن با گیاهان چندساله‌ی چوبی در پایداری اندام هوایی است؛ به ‌طوری که گیاهان دوساله و چندساله‌ی علفی هر سال اندام هوایی خود را از دست می‌دهند، اما اندام هوایی گیاهان چندساله‌ی چوبی در تمام فصل‌ها پایدار است.

کیهان، زادگاه الفبای هستی از شیمی 1 دهم
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( دهم )
دبیر : فرزاد نجفی کرمی