استقلال خوزستان باشید

وقتی به صورت کارشناسی به روند تیم استقلال نگاه می‌کنیم و علت موفقیت این تیم بررسی می‌شود می‌توان گفت که مهم‌ترین عامل موفقیت تاکتیک تیم بر اساس توان بازیکنان بود.

استقلال خوزستان باشید

با کم‌ترین امکانات قهرمان شوید.

وقتی به صورت کارشناسی به روند تیم استقلال نگاه می‌کنیم و علت موفقیت این تیم بررسی می‌شود می‌توان گفت که مهم‌ترین عامل موفقیت تاکتیک تیم بر اساس توان بازیکنان بود. پس می‌توان از این موضوع درس گرفت و اگر شما دانش‌آموزان بتوانید تاکتیک (خودنگاری) خود را بر اساس توان علمی هماهنگ کنید، تردید نکنید که بهترین نتیجه‌ی ممکن را خواهید گرفت و برای این‌که این تاکتیک را پیدا کنید باید تمرین کنید؛ یعنی همان آزمون‌‌های سه روز یک‌بار که در طی این آزمون‌ها باید به چند سؤال پاسخ دقیق دهید. از جمله:

1. از کدام درس شروع کنم؟

2. زمان برای هر درس چه‌قدر باشد؟

3. چند سؤال پاسخ دهم؟      

4. از کدام سؤالات شروع کنم؟