انتخاب واحد تابستان

زمان بیش‌تر درنهایت آرامش و نظم بیش‌تری در پی خواهد داشت؛ پس همین امروز انتخاب واحد تابستان را انجام دهید. کدام درس را پیش‌خوانی خواهید کرد؟مطمئناً بارها شنیده‌اید که موفقیت حاصل 20 درصد استعداد و 80 درصد تلاش است و همه‌ی افرادی که موفق به تحقق اهدافشان شدند در زمره‌ی افراد بااستعداد قرار نداشتند اما تلاش هدفمند این افراد جایگزین نداشته‌های‌شان شد.

دانش‌آموزان عزیز! برای برتر شدن لازم است قدمی رو به جلو بردارید. اصلی‌ترین قسمت درس خواندن در تابستان پیش‌خوانی درس‌های سال تحصیلی جدید است. حداقل یک درس را به کمک کتاب، پشتیبان و کلاس، پیش‌خوانی کنید.

یکی از کلیدهای موفقیت این است که زمان بخرید و پیش‌خوانی این امکان را فراهم می‌کند. دانش‌آموز مطالب را زودتر یاد می‌گیرد و قاعدتاً زمان بیش‌تری برای دست‌یابی به تسلط خواهد داشت.

زمان بیش‌تر درنهایت آرامش و نظم بیش‌تری در پی خواهد داشت؛ پس همین امروز انتخاب واحد تابستان را انجام دهید. کدام درس را پیش‌خوانی خواهید کرد؟