چالش‌های دانش‌آموزان در تابستان

تیم آلمان بدون این‌که به دنبال ستاره‌ها باشد همیشه بهترین نتیجه را می‌گیرد؛ زیرا هماهنگی دارد.

1. انتخاب مدرسه

2. انتخاب برنامه

3. انتخاب مشاور

4. انتخاب آزمون

5. انتخاب کلاس

6. انتخاب منابع

برای این‌که موضوع را کاملاً درک کنید با یک مثال فوتبالی شروع می‌کنیم. آیا تیمی بهتر نتیجه می‌گیرد که نظم و هماهنگی بهتری دارد یا تیمی که بهترین بازیکنان را در اختیار دارد؟

تیم آلمان بدون این‌که به دنبال ستاره‌ها باشد همیشه بهترین نتیجه را می‌گیرد؛ زیرا هماهنگی دارد.

پس اگر می‌خواهید آشفته نشوید سعی کنید مدرسه‌ای را انتخاب کنید که هماهنگ با برنامه‌ی کانون باشد. این هماهنگی کار مشاور شما را راحت‌تر می‌کند و در انتخاب کلاس و منابع نیز هماهنگ خواهید بود. در ضمن یادتان باشد که منظور از این هماهنگی این نیست که مراکز و مؤسسات دیگر کم‌تر از مجموعه‌ی کانون هستند، بلکه اگر شما بخش آموزشی خود را در یک مجموعه استفاده کنید به دلیل نظم و هماهنگی و نداشتن آشفتگی نتیجه‌ی بهتری خواهید گرفت.