کارنامه‌ی کشوری آزمون را در همان روز دریافت کنید

یکی از مهم‌ترین مزایای این کارنامه، چرایی و چگونگی تلاش‌ها، سخت‌کوشی‌ها و رفتارهایی است که در طول دو هفته انجام داده‌اید.

شایسته است که پس از گذراندن هر آزمون در عصر روز جمعه برای دریافت کارنامه و دیدن نتایج عملکرد خود به دفتر کانون مراجعه کنید. این کارنامه حرف‌های زیادی برای گفتن دارد. صفحه‌ی ویژه‌ای که حاوی نکته‌های مهم و درخور توجه است. بررسی، تفسیر و تحلیل دقیق این کارنامه توسط پشتیبانتان شما را در شناخت رفتار‌ها و نتایج عملکردتان هدایت خواهد کرد. باید مبنای نگاه و توجهتان روی نکاتی باشد که شما را در پیشرفت هر چه بیش‌ترتان یاری کند، نه در واقعیات تلخ و شیرین که سبب ناراحتی یا غرور بی‌جای‌تان شود.

یکی از مهم‌ترین مزایای این کارنامه، چرایی و چگونگی تلاش‌ها، سخت‌کوشی‌ها و رفتارهایی است که در طول دو هفته انجام داده‌اید. پس با بهره‌گیری درست و مطلوب از این کارنامه در مسیر درست قدم بردارید و چشم‌انداز‌های روشنی پدید آورید.