کتاب خودآموزی نردبان ترقی است

یادداشت‌برداری در این کتاب باعث می‌شود که همیشه به خاطر داشته باشید این اشتباهات را در آزمون داشته‌اید و مطالعه‌ی مداوم شما باعث پاک شدن برداشت اشتباهتان از آن موضوع خواهد شد.

برای این‌که بتوانید تعداد اشتباهات خود را در هر آزمون به حداقل برسانید باید پس از هر آزمون در منزل یک بار دیگر سؤالات را بررسی کرده و آن‌هایی را که پاسخ نداده یا اشتباه پاسخ داده‌اید در این کتاب یادداشت کنید. سپس از خودتان بپرسید که دلیل اشتباه یا عدم توانایی شما در پاسخ دادن به این سؤالات چه بوده است.

یادداشت‌برداری در این کتاب باعث می‌شود که همیشه به خاطر داشته باشید این اشتباهات را در آزمون داشته‌اید و مطالعه‌ی مداوم شما باعث پاک شدن برداشت اشتباهتان از آن موضوع خواهد شد. هم‌چنین مطمئن خواهید شد که پس از پشت سر گذاشتن یک پروژه یا حتی یک آزمون ضعف یا اشکالی باقی نمانده است که آن را در این کتاب ذکر نکرده باشید.

زمان حال ساده (‌نگاه به گذشته )‌ از زبان انگلیسی 1 دهم
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( دهم )
دبیر : علی اکبر افرازی