نگاه مجدد به اهمیت ضربدر و منها

تکنیک ضربدر و منها تأثیر بسزایی در پاسخ‌گویی دارد. ارزش سؤالات یک درس چه ساده و چه سخت یکسان است.

تکنیک ضربدر و منها تأثیر بسزایی در پاسخ‌گویی دارد. ارزش سؤالات یک درس چه ساده و چه سخت یکسان است. اگر زمان خود را صرف سؤالات شک‌دار یا وقت‌گیر کنید تقریباً سؤالات ساده‌ی آخر دفترچه را از دست خواهید داد. معمولاً سؤالات شیمی در گروه‌های ریاضی و تجربی و روان‌شناسی در گروه علوم انسانی، آخر دفترچه‌ی سؤالات، درس‌های راحتی هستند.

مزیت دیگر تکنیک ضربدر و منها در این است که اگر به پاسخ سؤالی شک داشتید و آن را برای زمان‌های نقصانی بگذارید، به احتمال خیلی زیاد جواب آن سؤال، در دومین مرحله‌ی پاسخ‌گویی یادتان خواهد آمد و در صورت عدم یادآوری، آن سؤال را نمی‌زنید و باعث کاهش پاسخ اشتباهتان می‌شود. این تکنیک در کنار تکنیک زمان‌های نقصانی کامل می‌شود.