نیم‌روزهای طلایی و متفاوت، نکات فنی آزمون

در تکنیک سه روز یک‌بار، واحد تقسیم‌بندی روزها در دوران جمع‌بندی «نیم‌روز» است. آزمون در صبح روز اول و 5 بازه‌ی نیم‌روزه برای مطالعه و جمع‌بندی.

نیم‌روزهای طلایی و متفاوت، نکات فنی آزمون

در تکنیک سه روز یک‌بار، واحد تقسیم‌بندی روزها در دوران جمع‌بندی «نیم‌روز» است. آزمون در صبح روز اول و 5 بازه‌ی نیم‌روزه برای مطالعه و جمع‌بندی.

تلفیق بازیابی و مطالعه در روزهای پایانی سال تحصیلی باید منجر به خلق مطلوب‌ترین نتیجه‌ی ممکن برای تلاش چندساله‌ی شما شود و در این راه باید چند نکته‌ی مهم را در نظر بگیرید. تغییری که در رتبه‌ی نهایی کنکور انتظار آن را می‌کشید به نوع اجرای آموزه‌های دوران جمع‌بندی وابسته است و به این‌که تا چه حد کیفیت بهتری را در اجرای این تکنیک‌ها به نمایش بگذارید.

نکات فنی آزمون:

آزمون‌های سه روز یک‌بار بازیابی معکوس مطالعات سال تحصیلی است. در این آزمون‌ها بر اساس سؤالات سراسری ابتدا در بازه‌ی زمانی مشابه کنکور به پاسخ‌گویی سؤالات می‌پردازید و بعد در بازه‌های نیم‌روزه‌ی مطالعاتی به رفع اشکال از آزمون‌ها و جمع‌بندی مطالب می‌پردازید. برای افزایش کیفیت آزمون‌ها باید به چند نکته توجه داشته باشید.

شرایط آزمونی را به دلیل آماده نبودنِ احتمالی برای یک آزمون تغییر ندهید. در صورتی که در روز‌های قبل، از یک آزمون به جمع‌بندی یک یا چند درس نرسیدید، نباید اجازه دهید که این تغییر شرایط، آزمون سه روز یک‌بار بعدی را تغییر دهد. این امتحانات، نوعی شرایط تمرینی برای کنکور اصلی هستند ولی این به معنی آزمون و خطا نیست. بهترین پیشنهاد برای ترتیب پاسخ‌گویی به درس‌ها همان ترتیب منطقی دفترچه‌ی سؤالات است؛ اما اگر بنا به شرایط شخصی‌سازی‌شده، ترتیب را تغییر داده‌اید با تکرار این ترتیب در چند آزمون متوالی به یک نظم جدید و منطقی برسید. رعایت کردن زمان پیشنهادی برای درس‌ها را به دلیل غیر رسمی بودن امتحانات لغو نکنید.

 به خاطر داشته باشید که در حال شبیه‌سازی شرایط کنکور با سؤالات کنکور هستید؛ پس شرایطی نظیر پاسخ دادن به درس‌های عمومی در زمان درس‌های اختصاصی یا بالعکس را که در کنکور قابل انجام نیست، در زمان اجرای آزمون‌های سه روز یک‌بار نیز نباید انجام دهید.