3 کلمه و یک داستان

معمولاً در آخر هم درباره‌ی داستان هم‌دیگر نظر می‌دهیم و قسمت‌های جالب آن را برای هم یادآوری می‌کنیم.

فکر می‌کنم شما هم مثل من خیلی دوست دارید که فرزندتان کتاب داستان مطالعه کند. شاید هم علاقه دارید او برای‌تان داستان بگوید، داستانی که در جایی خوانده است برای‌تان تعریف کند یا این‌که خودش با توجه به خلاقیتی که دارد، داستانی را برای‌تان بگوید.

من و پسرم چند وقتی است که یک بازی جدید را شروع کرده‌ایم؛ بازی «3 کلمه و یک داستان». در این بازی هر کدام از ما 3 کلمه می‌گوید و دیگری می‌بایست یک داستان با آن 3 کلمه بگوید.

جذابیت این بازی به گونه‌ای است که خود من انگیزه‌ی بیش‌تری برای آن دارم و منتظرم تا پسرم 3 کلمه را بگوید و من یک داستان با آن تعریف کنم.

معمولاً در آخر هم درباره‌ی داستان هم‌دیگر نظر می‌دهیم و قسمت‌های جالب آن را برای هم یادآوری می‌کنیم.

این گفت‌وگوها بدون شک می‌توان منجر به موفقیت من و فرزندم شود.