ما خانه را با هم تمیز می‌کنیم

بهار می‌آید؛ صدای پایش را می‌شنوی؟

ما خانه را با هم تمیز می‌کنیم

بهار می‌آید؛ صدای پایش را می‌شنوی؟

خانه‌تکانی یکی از سنت‌های خوب و دلچسب ما ایرانی‌هاست که از دیرباز در ماه پایانی هر سال برای استقبال از فصل بهار انجام می‌شود و نوید تازگی و نو شدن می‌دهد. با خانه‌تکانی، خانه را از گرد و غبار پاک می‌کنیم و در و دیوارش را با رنگ‌های شاد، سرزنده و نو می‌کنیم؛ اما خانه‌تکانی فرصت خوب با هم بودن و با هم کار کردن نیز هست؛ فرصت خوب تمرین کار دسته‌جمعی، مسئولیت‌پذیری و تشریک مساعی با مادر، پدر، خواهر و برادر.

خانه‌تکانیِ جمعی به ما یاد می‌دهد که چگونه با یکدیگر مهربان باشیم و این گونه است که هم‌ خانه را سبز می‌کنیم و هم دل خود را از زشتی‌ها و بدی‌ها پاک.