موفقیت خودتان را تضمین کردید

پنج روز از اردوی دوران طلایی عید را پشت سر گذاشتید و در آستانه‌ی ورود به پنج روز دوم و دوران جمع‌بندی مطالب نیم‌سال اول هستید.

موفقیت خودتان را تضمین کردید

پنج روز از اردوی دوران طلایی عید را پشت سر گذاشتید و در آستانه‌ی ورود به پنج روز دوم و دوران جمع‌بندی مطالب نیم‌سال اول هستید.

شما با همین تصمیمی که قبل از عید و برای شرکت در این آزمون و آمادگی برای آن گرفتید، موفقیت خود را تضمین کرده و به هدف‌های‌تان وضوح و شفافیت دادید. این‌که از تعطیلات گذشتید و بیش‌تر وقت و زمان تعطیلات نوروزی را به مطالعه و درس و آزمون اختصاص دادید یعنی می‌دانید که چه هدفی دارید و در پنج روز دوم به دنبال چه هستید.

در پایان هر پنج روز و شرکت در هر آزمون و با تحلیل این‌ آزمون‌ها تجارب بسیار ارزشمندی کسب کرده‌اید و نقاط قوت خود را شناسایی کرده‌اید. این تجربه‌ها را به درس‌های دیگر هم تعمیم دهید. توصیه می‌کنم در مورد نقاط قوت خود بیش‌تر فکر کنید و با پدر و مادر و پشتیبان خود گفت‌وگو کنید. لیستی از دلایل موفقیت برای هر درس را تهیه کنید. حتماً در این لیست‌ها نقاط مشترکی وجود دارد. روی آن‌ها کار کنید و سعی کنید برای تعمیم دادن دلایل موفقیت به بقیه‌ی درس‌ها، این نقاط مشترک را در اولویت قرار دهید.