هفتم فروردین احترام‌برانگیز است

امروز تصویر خردمندانه، هنرمندانه و متهورانه‌ای از 18 سالگی زندگی توست.

هفتم فروردین احترام‌برانگیز است

امروز تصویر خردمندانه، هنرمندانه و متهورانه‌ای از 18 سالگی زندگی توست.

خردمندانه است چون می‌دانی چه می‌خواهی.

هنرمندانه‌ است چون هر امتحانی برای تو به‌کارگیری همه‌جانبه‌ی دانش و مهارت‌های یادگیری است.

متهورانه است چون خستگی برنمی‌تابی از ناهمواری‌های پیش رو.

هفت فروردین تابلو خارق‌العاده‌ی تلاش این سال‌هاست که در خاطرت جاودان می‌ماند. باور دارم شور امید این آغاز نیک، استمرار خواهد یافت.

نوروزت مبارک دوست من!