عیار تو بالا رفته است

روزهای گذشته در پرونده‌ی تحصیلی‌ات چه خوب می‌درخشد. این متفاوت‌ترین ایام زندگی توست.

عیار تو بالا رفته است

روزهای گذشته در پرونده‌ی تحصیلی‌ات چه خوب می‌درخشد. این متفاوت‌ترین ایام زندگی توست.

«نوروز»هایی که گذشت و «نوروز»هایی که خواهند آمد با آیینی متداول و همیشگی؛ اما این بهار تو متفاوت آغاز شده است و برای تو خیر و برکتی تازه به همراه آورده است و این به خاطر «خواستن» تو و تعهدی است که به خودت دادی.

باور کن روزهای گذشته در تو عادتِ سعی و سخت‌کوشی را بارورتر و عیار تجربه‌ات را طلایی‌تر کرده است. تو لایق پیشرفت و رسیدن به پله‌های بالاتر هستی.

همواره‌ روزهای سخت‌ نخستین روزهای سال 95 را به یاد بیاور. ‌

همایش جمع بندی زیست شناسی بخش سوم زیست گیاهی پیش دانشگاهی
چهارم تجربی     دبیر : سجاد عبیری