فرصت را از نو بساز

همین که فرصت طلایی نوروز را از دست ندادی و آن را با عقل و کفایت و با تدبیر و متانت قدر دانستی و مغتنم شمردی زیباترین شادباشی است که به خود هدیه می‌دهی.

فرصت را از نو بساز

همین که فرصت طلایی نوروز را از دست ندادی و آن را با عقل و کفایت و با تدبیر و متانت قدر دانستی و مغتنم شمردی زیباترین شادباشی است که به خود هدیه می‌دهی. تو اکنون حال خوب بابرنامه بودن را بهتر از هر زمان دیگر احساس می‌کنی. آن گاه که دیگران در تعطیلات نوروز، به قول حافظ، قرعه‌ی قسمت همه بر عیش زدند، تو زحمت کشیدی و تلاش کردی، در سختی‌ها صبر پیشه کردی و این میوه‌ی پیروزی توست.

و اما تو، تویی که به هر دلیلی از این قافله جا مانده‌ای، بدان که هنوز فرصت جبران هست؛ زیرا حساس‌ترین لحظه‌ی زندگیِ هر کاشف بزرگی وقتی است که سردرگم و آشفته می‌شود اما با پشتکاری که به خرج می‌دهد دوباره به خود می‌آید و راه راست را پیدا می‌کند. پشتکار معجزه می‌کند.