حفظ تمرکز با خویشتن‌داری و تعادل

حفظ تمرکز بر دو پایه استوار است: یکی خویشتن‌داری و دیگری تعادل.

حفظ تمرکز با خویشتن‌داری و تعادل

7 روز از آغاز سال نو گذشت و تو از بوته‌ی اولین آزمون بهار روح‌افزای یک هزار و سیصد و نود و پنج خورشیدی روسفید به درآمدی. در هوای متغیر و زودگذر بهار هیچ چیز پایدار نمی‌ماند. سفرها و دید و بازدیدهای نوروزی به خودی خود جذاب و هیجان‌انگیزند و همواره حسی از شیفتگی و آشفتگی را برمی‌انگیزند اما خوشبخت دانش‌آموزی است که چرخش ایام اثری بر او نمی‌گذارد و بر همان عهد و میثاقی که با برنامه بسته است پایدار می‌ماند. برنامه یعنی حفظ تمرکز تا روز کنکور، مسئله‌ این است. تو تمرکز داری چون می‌دانی که چه می‌خواهی و چه را نمی‌خواهی.

حفظ تمرکز بر دو پایه استوار است: یکی خویشتن‌داری و دیگری تعادل. خویشتن‌داری قدرت نه‌ گفتن است و تعادل، پرهیز از پریشانی و پراکندگی است در کتاب‌هایی که می‌خوانی و تست‌هایی که می‌زنی. تمرکز نتیجه‌ی خویشتن‌داری توست و تعادل، غنیمتی است که به رفتار درسی‌ات هدیه می‌دهی.