به همه‌ی سؤالات پاسخ ندهید

دانش‌آموزانی که می‌خواهند در آزمون‌های ورودی مدارس تیزهوشان و نمونه‌ی دولتی شرکت کنند، باید بدانند که برای موفقیت در این آزمون‌ها قرار نیست به همه‌ی سوالات پاسخ بدهند.

دانش‌آموزانی که می‌خواهند در آزمون‌های ورودی مدارس تیزهوشان و نمونه‌ی دولتی شرکت کنند، باید بدانند که برای موفقیت در این آزمون‌ها قرار نیست به همه‌ی سوالات پاسخ بدهند. به این نکته‌ها توجه کنید:

1- شما باید در آزمون به همه‌ی سؤالات ساده‌ای که می‌توانید پاسخ بدهید. گاهی درگیر شدن با یک سؤال سخت، وقت چند سؤال ساده را از بین می‌برد.

2- این آزمون‌ها نمره‌ی منفی دارند و اگر شما به 3 سؤال پاسخ غلط بدهید، ارزش یکی از سؤالاتی که درست جواب داده‌اید از بین می‌رود.

حالا بهتر است در آزمون‌های برنامه‌ای باقی‌مانده، مانند یک بازی تدارکاتی نگاه کنید و پاسخ ندادن به همه‌ی سؤالات را تمرین کنید.

به سؤالات وقت‌گیر و دشوار و هم‌چنین سؤالاتی که شک‌ دارید، پاسخ ندهید و آ‌ن‌ها را برای آخر آزمون بگذارید. تکنیک ضربدر و منها می‌تواند کمک مؤثری برای شما باشد.