به همه‌ی سؤالات پاسخ ندهید

دانش‌آموزانی که می‌خواهند در آزمون‌های ورودی مدارس تیزهوشان و نمونه‌ی دولتی شرکت کنند، باید بدانند که برای موفقیت در این آزمون‌ها قرار نیست به همه‌ی سوالات پاسخ بدهند.

به همه‌ی سؤالات پاسخ ندهید

دانش‌آموزانی که می‌خواهند در آزمون‌های ورودی مدارس تیزهوشان و نمونه‌ی دولتی شرکت کنند، باید بدانند که برای موفقیت در این آزمون‌ها قرار نیست به همه‌ی سوالات پاسخ بدهند. به این نکته‌ها توجه کنید:

1- شما باید در آزمون به همه‌ی سؤالات ساده‌ای که می‌توانید پاسخ بدهید. گاهی درگیر شدن با یک سؤال سخت، وقت چند سؤال ساده را از بین می‌برد.

2- این آزمون‌ها نمره‌ی منفی دارند و اگر شما به 3 سؤال پاسخ غلط بدهید، ارزش یکی از سؤالاتی که درست جواب داده‌اید از بین می‌رود.

حالا بهتر است در آزمون‌های برنامه‌ای باقی‌مانده، مانند یک بازی تدارکاتی نگاه کنید و پاسخ ندادن به همه‌ی سؤالات را تمرین کنید.

به سؤالات وقت‌گیر و دشوار و هم‌چنین سؤالاتی که شک‌ دارید، پاسخ ندهید و آ‌ن‌ها را برای آخر آزمون بگذارید. تکنیک ضربدر و منها می‌تواند کمک مؤثری برای شما باشد.