زندگی زیباست وقتی کتاب می‌خوانی

کتاب داستان یک محرک واقعی است که فرزندمان را مجبور می‌کند کلمات جدید یاد بگیرد. هر کلمه پنجره‌ای به یک دنیای تازه باز می‌کند و یک رؤیای نو است که مانند گل رز شاداب و باطراوت در ذهن او باز می‌شود.آلبرت اینشتین در پاسخ به این سؤال که چه‌طور می‌توانیم بچه‌های باهوشی داشته باشیم، خیلی ساده اما خردمندانه گفت: «اگر می‌خواهید فرزندان باهوشی داشته باشید قصه‌های جن و پری برای‌شان بخوانید.»

اینشتین بر اهمیت کتاب‌خوانی، تخیل کردن و رؤیاپردازی تأکید می‌گذارد. کودک با تخیل و رؤیاپردازی‌اش دنیا را تغییر می‌دهد و زیبا می‌کند. او تخیل خود را به کار می‌اندازد و زیبایی را می‌سازد.

ما باید برای فرزندان خود هر روز و هر شب قصه بخوانیم. قصه خواندن برای لذت بردن، از مهم‌ترین کارهایی است که هر پدر و مادری می‌تواند انجام دهد.

کتاب داستان یک محرک واقعی است که فرزندمان را مجبور می‌کند کلمات جدید یاد بگیرد. هر کلمه پنجره‌ای به یک دنیای تازه باز می‌کند و یک رؤیای نو است که مانند گل رز شاداب و باطراوت در ذهن او باز می‌شود.