نوروز 96

زندگی زیباست وقتی کتاب می‌خوانی

کتاب داستان یک محرک واقعی است که فرزندمان را مجبور می‌کند کلمات جدید یاد بگیرد. هر کلمه پنجره‌ای به یک دنیای تازه باز می‌کند و یک رؤیای نو است که مانند گل رز شاداب و باطراوت در ذهن او باز می‌شود.آلبرت اینشتین در پاسخ به این سؤال که چه‌طور می‌توانیم بچه‌های باهوشی داشته باشیم، خیلی ساده اما خردمندانه گفت: «اگر می‌خواهید فرزندان باهوشی داشته باشید قصه‌های جن و پری برای‌شان بخوانید.»

اینشتین بر اهمیت کتاب‌خوانی، تخیل کردن و رؤیاپردازی تأکید می‌گذارد. کودک با تخیل و رؤیاپردازی‌اش دنیا را تغییر می‌دهد و زیبا می‌کند. او تخیل خود را به کار می‌اندازد و زیبایی را می‌سازد.

ما باید برای فرزندان خود هر روز و هر شب قصه بخوانیم. قصه خواندن برای لذت بردن، از مهم‌ترین کارهایی است که هر پدر و مادری می‌تواند انجام دهد.

کتاب داستان یک محرک واقعی است که فرزندمان را مجبور می‌کند کلمات جدید یاد بگیرد. هر کلمه پنجره‌ای به یک دنیای تازه باز می‌کند و یک رؤیای نو است که مانند گل رز شاداب و باطراوت در ذهن او باز می‌شود.