چگونه محمد چادرنشینی کرد؟

بن‌بستی وجود ندارد! مهم این است که بدانیم در این‌جا هم راهی پیدا می‌شود. اگر امیدوار باشیم، اگر مثبت‌نگر باشیم مثل محمد عابدینی* بالاخره جایی پیدا می‌کنیم در پشت‌بام خانه‌مان برای درس خواندن.

چگونه محمد چادرنشینی کرد؟

پرسش‌ها گاه خود سنگ بزرگی می‌شود سد راهمان!

مثلاً «چرا در پاسخ به سؤالات زیست همیشه دچار تردید می‌شوم؟» یا «چرا همیشه از انجام بخشی از کارهایم عقب می‌مانم؟» یا «چرا جایی نباید برای درس خواندنم پیدا کنم؟» یا ...

در این‌جا با یک مسئله‌ی ریاضی یا زیست‌شناسی که یک پاسخ سرراست و قطعی دارد مواجه نیستیم. این‌جا نیاز به تجربه و گفت‌وگو داریم و باید گزینه‌های متفاوتی را ببینیم و بشنویم و چه‌بسا بیافرینیم.

بن‌بستی وجود ندارد! مهم این است که بدانیم در این‌جا هم راهی پیدا می‌شود. اگر امیدوار باشیم، اگر مثبت‌نگر باشیم مثل محمد عابدینی* بالاخره جایی پیدا می‌کنیم در پشت‌بام خانه‌مان برای درس خواندن.

لازم باشد چادرنشینی هم می‌کنیم.

* محمد عابدینی، رتبه‌ی 30 انسانی کشور در سال 94