سالی که نکوست از بهارش پیداست!

برای تعطیلات نوروز که در پیش دارید، چه برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری کرده‌اید؟

سالی که نکوست از بهارش پیداست!

برای تعطیلات نوروز که در پیش دارید، چه برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری کرده‌اید؟

اگر امسال سال چهارم هستید که تکلیف معلوم است و اصلِ برنامه‌ریزی روی مطالعه و درس است و تقریباً همه چیز در یکی دو روز اول و یکی دو روز آخر تعطیلات خلاصه و فشرده‌سازی شده است.

اگر سال سوم یا سال دومی هستید کمی فرصت بیش‌تری برای دید و بازدید‌ و احیاناً مسافرت خواهید داشت؛ ولی در هر صورت وقتی ساکن نباشید و در مطالعه و تمرین، درجا نزنید، احساس خوبی دارید. احساس خوب تغییر، حرکت و پیشرفت، احساس خوب این‌که هر چه به دست آورده‌اید حفظ کرده‌ و زحمات خودتان و بقیه را به هدر نداده‌اید.

شما فقط استراحت نمی‌کنید و فقط هم درس نمی‌خوانید. شما تعطیلات توأم با پیشرفت و حرکت به سمت جلو را دوست دارید. شما دلتان برای درس و کتاب تنگ نمی‌شود؛ چون در تعطیلات نوروزی هم در کنار شما و با شما هستند. شما فردا و فرداها را فراموش نمی‌کنید و نهایت این‌که بهار را دوست دارید. من به همه‌ی شما عزیزان، سال نو و بهار طبیعت را تبریک می‌گویم و آرزو می‌کنم تعطیلاتی مؤثر و مفید، سرشار از شادابی و نشاط در کنار خانواده داشته باشید.