چراغ راهنمایی متفاوت

چراغ، سبز شده است. سؤال، ساده است. توقف کنید. باید هم‌اکنون این سؤال ساده را حل کنید.

سؤالات ساده را باید از لابه‌لای سؤالات وقت‌گیر و دشوار جست‌وجو کرد. برای پاسخ‌گوی به همه‌ی سؤالات آسان راهی جز خواندن همه‌ی سؤالات وجود ندارد؛ زیرا با خواندن هر سؤال، چراغ راهنمایی هوش هیجانی‌تان فعال خواهد شد.

1. چراغ، سبز شده است. سؤال، ساده است. توقف کنید. باید هم‌اکنون این سؤال ساده را حل کنید.

2. در برابر سؤال وقت‌گیر باید احتیاط کرد. عجله کار شیطان است. چراغ زرد شده است. باید از کنار این سؤال به‌آرامی گذشت تا در فرصتی دوباره چاره‌ای کرد.

3. وقتی به سؤال سخت برمی‌خورید، چراغ هوش هیجانی‌تان قرمز می‌شود. با خیال راحت و سریع از کنار این سؤال رد شوید.

خطری که بر سر راه پاسخ‌گویی به سؤال ساده قرار دارد، صرف کردن بیش از اندازه‌ی وقت برای سؤالاتی است که سخت و وقت‌گیر هستند. باید به کمک تکنیک ضربدر و منها از اشتباهات احتمالی پرهیز کنید.