همه‌ی شما برنده‌اید، به خودتان افتخار کنید

کارنامه‌ی آزمون‌ها آینه‌ای است که نقاط قوت و ضعف خودتان را در آن به‌روشنی مشاهده می‌کنید؛ پس آخرین کارنامه‌ی خود را روی میز مطالعه جلو چشمانتان بگذارید.

همه‌ی شما برنده‌اید، به خودتان افتخار کنید

شما باید از درس خواندن لذت ببرید. اگر می‌بینید که از خواندن یک درس مثلاً ریاضی یا فارسی، علوم یا اجتماعی لذت نمی‌برید این به معنای آن نیست که از زحمت و تلاش دست بکشید. فقط کافی است روش خواندن آن درس را عوض کنید. روش‌های مختلف را تجربه کنید تا روشی را که باب میل شماست پیدا کنید. ایجاد تنوع در روش درس خواندن باعث می‌شود که انگیزه‌تان بیش‌تر شود. در هر درسی که می‌خوانید، مهم آن است که از آن لذت ببرید. لذت بردن از درس خواندن باعث می‌شود که مطالعه‌ی هر درس برای شما به یک عادت تبدیل شود؛ مثل یک بازی مفرح یا وقتی که نقاشی می‌کنید و خسته نمی‌شوید.

کارنامه‌ی آزمون‌ها آینه‌ای است که نقاط قوت و ضعف خودتان را در آن به‌روشنی مشاهده می‌کنید؛ پس آخرین کارنامه‌ی خود را روی میز مطالعه جلو چشمانتان بگذارید. نقاط قوت خود را پررنگ‌تر ببینید و به خودتان تبریک بگویید. یک نامه خطاب به خودتان بنویسید و برای خودتان آرزوی موفقیت کنید. بنویسید که چه‌قدر به خودتان افتخار می‌کنید و احساس غرور دارید. این نامه را به نشانی خودتان ایمیل کنید.