جذابیت‌های نیم‌سال دوم را بشناسید

در نیم‌سال دوم آگاهانه‌تر عمل می‌کنید. نیم‌سال اول باعث شده تا شما به شناختی حقیقی نسبت به خودتان، توان مطالعاتی‌تان و هم‌چنین هدف‌گذاری‌تان دست پیدا کنید.

جذابیت‌های نیم‌سال دوم را بشناسید

1- در نیم‌سال دوم آگاهانه‌تر عمل می‌کنید. نیم‌سال اول باعث شده تا شما به شناختی حقیقی نسبت به خودتان، توان مطالعاتی‌تان و هم‌چنین هدف‌گذاری‌تان دست پیدا کنید. این شناخت باعث می‌شود تا در نیم‌سال دوم آگاهانه‌تر عمل کنید.

2- در نیم‌سال دوم، دوره‌ی طلایی نوروز را دارید. درواقع شما تا پایان پروژه‌ی 5، درس‌های مربوط به نیم‌سال دوم را مطالعه می‌کنید و بعد از آن می‌ایستید و دوباره به سراغ درس‌های نیم‌سال اول می‌روید. این تغییر مسیر باعث جذابیت‌های بیش‌تر این نیم‌سال برای شما می‌شود و هم‌چنین باعث طراوت دوباره‌ی شما در آغاز بهار خواهد شد.

3- خیالتان راحت‌تر است و آرامش بیش‌تری دارید. امسال با برگزاری کنکور در تیرماه، شما خیالتان راحت‌تر است و با آرامش درس‌های مربوط به نیم‌سال دوم را مطالعه می‌کنید و به پایان می‌رسانید.