فهمیدن، نه تمام کردن

نیمه‌ی دوم مهم‌تر است؛ زیرا سرنوشت بازی در این نیمه تعیین می‌شود. این نیمه را در فوتبال نیمه‌ی مربیان می‌نامند.

فهمیدن، نه تمام کردن

نیمه‌ی دوم مهم‌تر است؛ زیرا سرنوشت بازی در این نیمه تعیین می‌شود. این نیمه را در فوتبال نیمه‌ی مربیان می‌نامند. 

نیمه‌ی مربیان، نیمه‌ی دانش‌آموز است. برنامه‌ریز اصلی خودِ دانش‌آموز است. اعتمادی که به یک برنامه می‌کنید، دقت و انرژی‌تان را سازمان می‌‌دهد و این موضوع بسیار مهم است؛ زیرا دیگر زمانی برای از دست دادن ندارید. در این روزهای باقی‌مانده تا تعطیلات سال نو همه‌ی سعی و تلاشتان را به کار بگیرید تا با برنامه‌ی مدرسه همراه و هماهنگ باشید و با آن حرکت کنید. سبقت بی‌جا ذهن را آشفته و مغشوش می‌کند. مهم خوب فهمیدن است، نه تمام کردن. راه‌حل خلاص شدن از ترافیک سنگین، به خاکی زدن نیست. بازی نود دقیقه است و هر دانش‌آموز دوراندیشی می‌داند که باید برای تک تک دقایق بازی برنامه داشته باشد. مانند یک کوهنورد حرفه‌ای باشید که فارغ از دغدغه‌ی به قله رسیدن تمام توجه و تمرکزش را بر برداشتن گام‌های شمرده و سنجیده می‌گذارد.